Phát triển của bé

  • Giấc ngủ của bé

    Giấc ngủ của bé

    Giấc ngủ là hoạt động đầu tiên của bé. Khi bé ngủ, đồng thời bé cũng lớn lên và tiết ra hormone tăng trưởng. Đôi khi một đứa trẻ bị xáo trộn trong giấc ngủ của mình. Khi bé khó ngủ, bé khóc. Ở đây chúng tôi chỉ ra tầm quan trọng của giấc ngủ của bé và giúp bạn bảo vệ nó.
^ Back to Top