Sức khỏe của bé

  • Các triệu chứng cần theo dõi ở bé

    Các triệu chứng cần theo dõi ở bé

    Từ khi sinh ra, bé của bạn đã được trải qua một loạt các xét nghiệm. Bác sĩ nhi khoa đã kiểm tra kỹ lưỡng từng bé. Sau khi ra viện, từ nay trở đi bạn sẽ là người chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe của bé.
^ Back to Top